อ.ส.ค. ลงนาม MOU เสริมแกร่งสหกรณ์โคนม

อ.ส.ค. ลงนาม MOU เสริมแกร่งสหกรณ์โคนมยกระดับเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมโคนมไทย

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เดินหน้าสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการเลี้ยงโคนมแก่สหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ตลอดจนถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อยกระดับและสร้างก้าวหน้าแก่เกษตรกรโคนมด้านวิทยาการเลี้ยงโคนมในธุรกิจอุตสาหกรรมโคนมของประเทศไทย โดยให้การสนับสนุนในด้านวิชาการ ด้านการผลิต ด้านการตลาด ตลอดจนอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการเชิงปฏิบัติแก่เกษตรกรโคนม เพื่อช่วยให้สหกรณ์และเกษตรกรโคนมมีศักยภาพสามารถแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมนมได้อย่างยั่งยืน

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า อ.ส.ค. ขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรมาอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกด้าน สำหรับภารกิจด้านการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมถือเป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์ของ อ.ส.ค. ในการส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงโคนมให้เป็นอาชีพที่สร้างรายได้แก่เกษตรกรไทย เพื่อให้เกิดความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกร และสร้างความยั่งยืนแก่ผู้ประกอบการกิจการโคนม ทั้งนี้ อ.ส.ค. ได้ร่วมมือกับสหกรณ์โคนมต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคด้านการส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมโคนมไทย นอกจากนี้ อ.ส.ค.ยังได้ให้ความร่วมมือร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ 2 สหกรณ์โคนม ได้แก่ สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด  อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว และสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัดอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดย อ.ส.ค. สนับสนุนถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ การผลิต และการตลาด ตลอดจนด้านการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิก เพื่อร่วมกันส่งเสริมศักยภาพให้แก่สหกรณ์โคนมอีกด้วย

นายเชวงศักดิ์ สงวนวงค์วิจิตร (ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมไทยมิลด์ จำกัด)
นายสุรชาติ คหินทพงษ์ (ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมวังนำ้เย็น จำกัด)

นอกจากนี้ สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น และสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จะให้ความร่วมมือในการสนับสนุนทางด้านบุคลากรตลอดจนสมาชิกเกษตรกรผู้ลี้ยงโคนมในการแลกเปลี่ยนความรู้ การฝึกการเลี้ยงโคนม และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของงานกิจการโคนมให้แก่ อ.ส.ค. ในฐานะที่อ.ส.ค. เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค โดยจะพิจารณาให้ทั้ง 2 สหกรณ์ เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมให้แก่ อ.ส.ค. ในกรณีที่มีปริมาณน้ำนมดิบมากเกินกว่ากำลังการผลิตของ อ.ส.ค. หรือให้รับซื้อผลิตภัณฑ์นมจาก อ.ส.ค. โดย อ.ส.ค. จะเป็นผู้พิจารณากำหนดปริมาณการผลิต เกณฑ์ราคา เกณฑ์คุณภาพ และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตปกติของ อ.ส.ค. ซึ่งการร่วมมือระหว่างกันนี้ถือเป็นประโยชน์สูงสุดแก่สหกรณ์โคนมและสมาชิกเกษตรกรโคนม เพื่อเพิ่มโอกาส เพิ่มช่องทาง เพิ่มรายได้ขยายไปยังกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั่วประเทศ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ กล่าว

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *