อ.ส.ค. จับมือบริษัทผลิตบรรจุภัณฑ์กล่องนม, ไฟเบอร์พัฒน์ และกทม.ร่วมลงนาม MOU รีไซเคิลกล่องนมยูเอชที ลดปริมาณขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค สนับสนุนโครงการรีไซเคิลกล่องนม เพื่อช่วยลดปริมาณขยะจากการใช้กล่องนม ยูเอชที ร่วมกับ บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด, บริษัทเอสไอจี คอมบิบล็อก จำกัด,  บริษัท เต็ดตร้า แพ้ค (ประเทศไทย) และกรุงเทพมหานคร รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้บริโภค ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
กล่าวว่า โครงการรีไซเคิลกล่องนม ยูเอชที โดย อ.ส.ค. ได้ร่วมมือกับภาครัฐ คือ กรุงเทพมหานคร และภาคเอกชนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนในการนำกล่องนมที่ใช้แล้ว นำไปรีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ โดย อ.ส.ค. วางนโยบายบริหารจัดการโครงการรีไซเคิลกล่องนมยูเอชทีให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากอีก 3 หน่วยงานภาคเอกชน คือ บริษัท เต็ดตร้า แพ้ค (ประเทศไทย) และบริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อก จำกัด ผู้ผลิตกล่องกระดาษ ยูเอชที ให้การสนับสนุนในการส่งเสริมให้ความรู้ในกระบวนการจัดเก็บกล่องนมหลังจากใช้แล้ว บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบนำกล่องนมที่ใช้แล้วเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ เช่น สมุด โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ ชั้นวางของ หลังคา ที่รองแก้ว ที่วางซีดี ที่ใส่ของ กระเป๋า และเครื่องใช้สิ่งของอื่นๆ อีกมาก

จากกล่องนมยูเอชที กล่องนมโรงเรียน สามารถนำมารีไซเคิลสร้างสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ได้ โครงการรีไซเคิลกล่องนมไม่เพียงแต่จะช่วยลดขยะเท่านั้น ยังมีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึกในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี และตระหนักถึงคุณค่าของกล่องนมที่ผ่านการใช้แล้ว นำมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่สังคมได้ นอกจากนี้โครงการรีไซเคิลกล่องนมยูเอชที ยังเป็นโครงการที่ช่วยรณรงค์และสร้างจิตสำนึกที่ดีไปยังกลุ่มผู้บริโภคให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม รู้จักแยกกล่องนม รวบรวมไว้ที่จุดรับกล่องนมที่ทางกรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมให้ เพื่อนำไปรีไซเคิลให้เป็นประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป

ทั้งนี้ อ.ส.ค. ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค เล็งเห็นความสำคัญของการเกิดขยะจากกล่องนมที่ใช้แล้วด้วยการส่งเสริมโครงการรีไซเคิลจากกล่องนมอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกหลายแห่ง เพื่อขยายโครงการให้เข้าถึงพื้นที่โดยรอบ นอกจากการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกแล้ว ภายในองค์กร อ.ส.ค. ยังนำกล่องนมรีไซเคิลมาทำรั้วคาวบอย วัวแดง และสิ่งของอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ที่ อ.ส.ค. มวกเหล็ก และยังนำกล่องนมรีไซเคิลมาทำร้าน Eco THAI-DENMARK Milk Land สาขาที่ 9 ที่ อ.ส.ค.มวกเหล็ก โดยจะเป็น Milk Land สาขาที่ทำจากกล่องนมรีไซเคิลทั้งหมด ดร.ณรงค์ฤทธิ์ กล่าว

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *