แบรนด์จูเนียร์ และ Farm de Lek จัดกิจกรรม “พร้อมลอง พร้อม Learn ตอน เรียนรู้ขยะกับชุมชน ใน 1 วัน”

คุณแม่ปิ่น-เก็จมณี ผุดไอเดียปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องแยกขยะให้กับเด็กๆ จับมือกับแบรนด์จูเนียร์ และ Farm de Lek จัดกิจกรรม “พร้อมลอง พร้อม Learn ตอน เรียนรู้ขยะกับชุมชน ใน 1 วัน”  พร้อมด้วยลูกชายสุดที่รัก เจ้านาย-จิณเจษฎ์ โอปอล์ ปาณิสราและน้องอลิน-อลัน อ้อม-พิยดาและน้องนาวา และอเล็กซ์ เรนเดลล์ เพื่อให้เด็กๆเกิดการเรียนรู้ และช่วยกันดูแลให้โลกน่าอยู่มากขึ้น

“เพราะการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม คือหน้าที่ของทุกคน”  ปิ่น-เก็จมณี วรรธนะสิน  นักแสดงแถวหน้า ของเมืองไทย ผู้ปลูกฝังคนในครอบครัวและคนใกล้ตัวเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ ผุดไอเดียการรักษาสิ่งแวดล้อมง่ายๆที่ทุกคนทำได้เรื่องการแยะขยะให้กับเด็กๆ ซึ่งงานนี้คุณแม่ปิ่นเป็นทั้งเจ้าของไอเดีย ทั้งลงมือเป็นแม่งานด้วยตนเอง จับมือกับแบรนด์จูเนียร์, Farm de Lek และชุมชนตลาดต้นไม้ คลอง 15 ต. คลองใหญ่  อ. องครักษ์ จ. นครนายก จัดกิจกรรม  พร้อมลอง พร้อม Learn ตอน เรียนรู้ขยะกับชุมชน ใน 1 วัน” พร้อมด้วยนักแสดง คนบันเทิงที่มีหัวใจรักธรรมชาติ อาทิ เจ้านาย-จิณเจษฎ์ โอปอล์ ปาณิสราและน้องอลิน-อลัน อ้อม พิยดาและน้องนาวา และอเล็กซ์ เรนเดลล์ ร่วมเรียนรู้วิธีการแยกขยะที่ถูกต้อง การมีส่วนร่วมกับชุมชน รวมถึงการนำขยะรีไซเคิลมาสร้างสรรค์เปน art pieces เก๋ๆ ที่ Farm de Lek จ.นครนายก เมื่อเร็วๆ นี้

ปิ่น-เก็จมณี วรรธณะสิน เจ้าของไอเดียปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องการแยกขยะให้กับเด็กๆในกิจกรรม “พร้อมลอง พร้อม Learn ตอน เรียนรู้ขยะกับชุมชน ใน 1 วัน” กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า “ปิ่นว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ต้องปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก เลยเป็นที่มาของกิจกรรมในวันนี้ในหัวข้อการรณรงค์เรื่องการแยกขยะ เพราะมนุษย์นี่แหละเป็นผู้ผลิตขยะมากที่สุดในโลก”

การปลูกฝังการใช้ชีวิตแบบรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมควรเริ่มจากสังคมที่เล็กที่สุด นั่นก็คือ ครอบครัว เพราะจะเป็นพื้นฐานที่แข็งแรงในการสร้างนิสัยรักษ์โลก และแผ่ขยายไปถึงคนรอบข้างในช่วยกันดูแลโลกของเรา

“ปิ่นคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆ ที่เริ่มทำกันได้ด้วยตัวเองจากที่บ้าน โดยเริ่มจากครอบครัวเรา ครอบครัวเพื่อน ครอบครัวคนรู้จัก และค่อยๆขยายไปเป็นวงกว้าง บางครอบครัวอาจจะยังไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อม ปิ่นคิดว่าโครงการนี้ คือจุดเริ่มต้นให้เด็ก ๆและครอบครัว เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากการแยะขยะ ให้เค้าได้สัมผัส ได้ลองเรียนรู้ และลงมือทำด้วยตัวเอง ปิ่นหวังว่าครอบครัวหน่วยเล็กๆเหล่านี้ จะเป็นจุดเริ่มต้น ในการดูแลโลกของเราให้น่าอยู่ขึ้นได้ค่ะ”

            ปิ่น เก็จมณี กล่าวถึงความร่วมมือ และการสนับสนุนจากฝ่ายต่าง ๆ ว่าเริ่มจากทุกคนมีวิสัยทัศน์ที่ตรงกันในเรื่องรักษาสิ่งแวดล้อม ฟาร์ม เดอ เล็ก  (Farm De Lek) ก็เป็นฟาร์มที่ใส่ใจในเรื่องนี้ เราจะเห็นได้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในฟาร์มเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ เช่นมีการเลี้ยงสัตว์ ปลูกต้นไม้ รณรงค์เรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อม  และก็ที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า แบรนด์จูเนียร์ก็มีกิจกรรมที่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ของเด็กๆตลอดมาโดยเฉพาะเรื่องธรรมชาติ สนับสนุนให้เด็กๆมีความพร้อมต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ เพราะเมื่อเด็กยิ่งพร้อม ก็จะยิ่งเรียนรู้ได้ดี พอทางแบรนด์ทราบว่าปิ่น มีไอเดียอยากจัดกิจกรรมรณรงค์ในเรื่องของการแยกขยะ ก็ไม่ลังเลที่จะเข้ามาสนับสนุน นอกจากนี้ ปิ่นอยากจะขอบคุณศิลปิน นักแสดงที่มาร่วมกิจกรรม ปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กๆกันอย่างเต็มที่ในวันนี้ ทั้ง น้องอเล็กซ์ ที่ทำองค์กรด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครอบครัวคุณโอปอล์และคุณอ้อม ที่พาน้องอลิน-อลัน น้องนาวาที่กำลังอยู่ในวัยเรียนรู้มาร่วมกิจกรรม 
ได้ทดลองแยกขยะ และนำขยะรีไซเคิลมาสร้างเป็น art pieces เก๋ๆ ถือเป็นการสร้างประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้ และ
ลงมือทำด้วยตัวเองจริงๆ”

            ในส่วนของกิจกรรมฯ ครั้งนี้ ปิ่น เก็จมณี ถือว่าเป็นกิจกรรมนำร่อง และมีแผนที่จะต่อยอดสร้างวินัยการแยกขยะ
ให้คนในชุมชนต่อไปในระยะยาว“ปิ่นได้คุยกับทางคุณเก๋ เปรมฤดี ตันติเวชกุล พันธุ์รัตน์ ผู้บริหาร Farm De Lek 
ถึงโครงการเฟสต่อไป ว่าจะทำอย่างไรให้คนในชุมชนให้ความร่วมมือแยกขยะ จนเกิดเป็นวินัยให้เขาทำจนเป็นนิสัย 
ซึ่งหลังจากนี้ทุก ๆ 2 อาทิตย์ เราจะมีรถไปรับขยะ และมีการแลกเปลี่ยนกัน โดยทางฟาร์มจะนำไข่ หรือของอุปโภค บริโภค ไปแลกกับขยะ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับชุมชนและให้ทางชุมชนได้ใส่ใจในเรื่องนี้แบบจริงจังอีกด้วย”

เปรมฤดี ตันติเวชกุล พันธุ์รัตน์ ผู้บริหาร Farm De Lek กล่าวถึงกิจกรรม “พร้อมลอง พร้อม Learn ตอน เรียนรู้ขยะกับชุมชน ใน 1 วัน” สู่การต่อยอดเป็นกิจกรรมระยะยาวในชุมชน ว่า “ทาง Farm De Lek เราเป็นฟาร์มที่ให้ความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติอยู่แล้ว กิจกรรมต่าง ๆ ภายในฟาร์มเราจะให้คนได้มาสัมผัสกับธรรมชาติ สัตว์ต่างๆ และช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติไว้

หลังจากที่คุยกับคุณปิ่นก็สรุปกันว่าจะจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องการแยกขยะ เพราะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว และทำได้ง่าย โดยมาจัดที่ฟาร์มของเรา จากนั้นจึงได้ร่วมกันทำงาน ทั้งการเข้าไปประชาสัมพันธ์ในเรื่องการแยกขยะให้กับชุมชนรอบ ๆ ฟาร์มและขอรับขยะจากชุมชนเพื่อนำมาทำผลงานศิลปะจากขยะรีไซเคิลในวันนี้ หลังจากนี้ทางฟาร์มฯ มีแผนเพิ่มกิจกรรมในฟาร์มต่อยอดจากโครงการฯ ที่จัดไป จากการให้ขี่จักรยานออกไปขอรับขยะจากชุมชนรอบ ๆฟาร์ม เราก็จะมีการเพิ่มให้ขี่ม้าออกไปรับขยะแทน ซึ่งตรงนี้เราก็คงต้องใช้เวลาในการฝึกและเตรียมม้าเป็นอย่างดี ก่อนจะเริ่มกิจกรรมอย่างเป็นทางการ”

อรญา หอมเศรษฐี ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) กล่าวถึงการสนับสนุนกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ว่า “แบรนด์จูเนียร์มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ของเด็กๆ โดยเฉพาะเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเป็นมิตร เราเชื่อว่าการเปิดโอกาสให้เด็กๆได้เรียนรู้ และลงมือทำด้วยตัวเองเรียนรู้ จะช่วยฝึกกระบวนการสังเกต การจำ การคิด จนไปถึง การสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาศักยกายของเด็กๆ เพื่อเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อสังคมในวันข้างหน้า ดังนั้นความพร้อมของสมอง ร่างกายและจิตใจจึงเป็นเรื่องที่เรา และคุณพ่อ คุณแม่ต้องให้ความสำคัญ เพราะถ้าร่างกายแข็งแรง สมองพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ ก็จะทำให้เด็กๆ เกิดการเรียนรู้ได้ดี

โดยกิจกรรมในวันนี้ นอกจากจะได้ปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กๆเกิดการเรียนรู้เรื่องแยกขยะแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวให้คุณพ่อ คุณแม่ คุณลูกอีกด้วย

กิจกรรม“พร้อมลอง พร้อม Learn ตอน เรียนรู้ขยะกับชุมชน ใน 1 วัน” ถือเป็นการจัด workshop แห่งการเรียนรู้ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชน และพาคนในชุมชนมามีส่วนร่วมในเป้าหมายคือการรักษ์สิ่งแวดล้อม  ด้วยการสอดแทรกผ่านงานศิลปะ โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ช่วง คือ Social Activities – Creative & Arts  และ Learning & Sharing 

 ในช่วงแรก ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน ไปแวะตามบ้านในชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการ คัดแยกขยะ พร้อมเชิญชวนให้ ร่วมโครงการต่อเนื่อง และขอรับบริจาคขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่นถุงพลาสติก ขวดพลาสติก กระป๋องอะลูมิเนียม ขวดแก้ว จากนั้นจึงนำขยะกลับมาที่ฟาร์ม  

ในช่วงที่ 2 มีการนำขยะที่ได้จากการบริจาคมาตกแต่ง สร้างสรรค์ เป็นงานศิลปะ Installation Arts  รูปสัตว์ ต่าง ๆ  ในฟาร์ม และในช่วงที่ 3 เป็น “ช่วงแชร์ประสบการณ์ การทดลองและเรียนรู้” (Sharing Session) เพื่อให้ทุกคนร่วมบอกเล่าและแชร์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมฯ โดยได้รับเกียรติจาก ครอบครัวคนดังที่ร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้น ได้แก่ คุณแม่ปิ่นและน้องเจ้านาย คุณแม่โอปอล์และน้องอลิน-อลัน คุณแม่อ้อม พิยดาและน้องนาวา และคุณเอล็กซ์ ก็มาร่วมแชร์ประสบการณ์ประทับใจในครั้งนี้ 

โดยนอกจากกิจกรรม“พร้อมลอง พร้อม Learn ตอน เรียนรู้ขยะกับชุมชน ใน 1 วัน” นี้ ทางบริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) โดย แบรนด์จูเนียร์ ยังเตรียมจัดกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ อีก 2 งานใหญ่ในปีนี้ นั่นคือ กิจกรรม “พร้อมลอง พร้อม LEARN แคมป์ กับแบรนด์จูเนียร์” ตอนนักสำรวจจิ๋วตะลุยแหล่งน้ำ ในเดือน สิงหาคม และ ตอนนักสำรวจจิ๋วตะลุยโลกแมลง ในเดือน ตุลาคม นี้อีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจและต้องการสมัครร่วมกิจกรรมสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/BRANDSJuniorThailand/

#พร้อมลองพร้อมlearnกับแบรนด์จูเนียร์ #Brandsjunior #kidsเปลี่ยนโลก #RecycleCraft

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *