ทีเส็บ ชูแนวคิดการจัดงานไมซ์ช่วงฤดูฝน ณ จังหวัดเชียงใหม่

ทีเส็บ ชูแนวคิดการจัดงานไมซ์ช่วงฤดูฝน ณ จังหวัดเชียงใหม่

ผนึกกำลังจังหวัดเชียงใหม่และภาคเอกชน ชูไอเดียสร้างสรรค์เส้นทางสายไมซ์ เชียงใหม่ ช่วง Green Season

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และพันธมิตรจากภาคธุรกิจเอกชน ชูแนวคิดการจัดงานไมซ์ช่วงฤดูฝน ณ จังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอแนวคิดสร้างสรรค์เส้นทางสายไมซ์ มรดกทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยครบครัน กระตุ้นการเดินทางของกลุ่มไมซ์มายังเชียงใหม่ ตลอดช่วง Green Season ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนกันยายน

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ ทีเส็บ กล่าวว่า “ทีเส็บเดินหน้าสนับสนุนการดึงงานไมซ์สู่จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ ด้วยศักยภาพของเชียงใหม่ในฐานะ 1 ใน 5 หัวเมืองไมซ์หลัก หรือ MICE City ซึ่งพันธกิจต่างๆที่ผ่านมาของทีเส็บ ภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ส่งผลเป็นที่น่ายินดี เพราะนับตั้งแต่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่เปิดตัวขึ้นในปี 2556 จำนวนงานประชุมนานาชาติที่จัดในเชียงใหม่และเป็นงานที่ ICCA ให้การรับรองมีอัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 250 จากจำนวนงาน 10 งานในปี 2556 เพิ่มเป็น 21 งานในปี 2560 และ 25 งานในปี 2561

ในปีที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมนานาชาติที่ได้รับการรับรองจาก ICCA จำนวน 193 งาน เป็นงานที่จัดในเชียงใหม่ 25 งาน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.95 หรือเป็นเมืองที่จัดงานประชุมนานาชาติมากเป็นอันดับ 2 รองจากกรุงเทพฯ นอกจากนี้จากสถิติของ ICCA ในปี 2561 เชียงใหม่เป็นเมืองที่จัดงานประชุมนานาชาติมากเป็นอันดับที่ 25 ของเอเชีย ขยับขึ้นจากอันดับ 27 ในปี 2560 และเป็นเมืองที่จัดงานประชุมนานาชาติมากเป็นอันดับที่ 110 ของโลก ขยับขึ้นจากอันดับ 130 หรือขยับขึ้น 20 อันดับ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่จัดงานประชุมนานาชาติมากเป็นอันดับที่ 7 ของอาเซียนทั้งในปี 2560 และ 2561

โดยจากจำนวน 10 งานประมูลสิทธิ์ที่ทีเส็บสนับสนุนและชนะในรอบครึ่งปีแรกของปี 2652 นั้น มีงานที่จะมาจัดที่เชียงใหม่ 3 งาน ได้แก่งาน Routes Asia 2020 มีจำนวนผู้แทนจากนานาชาติ 1,000 คนและจากไทย 500 คน งาน Association for Women’s Rights in Development Forum 2020 มีผู้แทนจากนานาชาติ 2000 คนและจากไทย 200 คน และงาน Meeting of Asian Society of Cardiothoracic Anesthesia ครั้งที่ 14 มีผู้แทนจากนานาชาติ 400 คนและจากไทย 600 คน

นายจิรุตถ์กล่าวเสริมว่า “ในด้านแนวคิดจัดงานไมซ์ช่วงฤดูฝน MICE Events in the Rain ทีเส็บพร้อมร่วมแรงและร่วมมือ (Partner and Collaborator) สนับสนุนจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นจุดหมายการจัดงานไมซ์ในช่วง Green Season เพราะเชื่อมั่นในทรัพยากรไมซ์ของทางจังหวัดที่มีการพัฒนาด้วยความคิดสร้างสรรค์สมัยใหม่ผนวกเข้ากับวัฒนธรรมดั้งเดิม สามารถสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับนักเดินทางไมซ์ ดังตัวอย่าง 2 ชุมชน คือ ชุมชนป่าตานและชุมชนโหล่งฮิมคาว ที่ทีเส็บได้ร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่เพื่อนำเสนอให้กับผู้สื่อข่าวที่มาร่วมงาน”

ด้านนายคมสัน  สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่ง ทั้งทางรถยนต์ เครื่องบิน และ ทางรถไฟ  สำหรับทางเครื่องบิน มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเชียงใหม่เมื่อปี 2561 จำนวน 2.6 ล้านคน และเป็นชาวจีนไม่ต่ำกว่า 2 ล้านคน เนื่องจากมีสายการบิน 26 สาย บินตรงเข้าสู่เชียงใหม่ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศระดับภูมิภาคกว่า 200 เที่ยวบินในแต่ละวัน และมีจำนวนผู้มาเยือนโดยเฉลี่ย 40,000 คนต่อวัน ถือว่าเป็นจุดแข็งของจังหวัด

เชียงใหม่ยังมีความพร้อมในด้านการจัดการประชุมขนาดใหญ่  ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่า 10,000 คน และมีโรงแรมขนาด 5 ดาวหลายแห่ง มีห้องพักจำนวนมาก สามารถรองรับนักเดินทางด้านไมซ์ได้เพียงพอตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วง “กรีนซีซั่น” ดังนั้น การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์จึงเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัด และการดำเนินการให้เกิดการเดินทางจึงสำคัญและต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ ไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ และ เอกชน

นางละเอียด บุ้งศรีทอง นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือตอนบน กล่าวว่า “เชียงใหม่มีสถานที่จัดประชุมที่ได้รับการรับรองตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard หรือ TMVS) 16 แห่ง รวมจำนวน 56 ห้องประชุม สถานที่จัดงานพิเศษ 1 แห่ง และศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติอีก 1 แห่ง นอกจากนี้ ยังพรั่งพร้อมไปด้วยสถานที่จัดงานหลากหาย ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมและห้องประชุมที่ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย พื้นที่จัดการประชุมที่สร้างสรรค์ การสร้างทีมเวิร์ค กิจกรรมเพื่อการสันทนาการต่างๆ เพื่อเสริมประสบการณ์ใหม่ให้นักเดินทางกลุ่มไมซ์ที่เดินทางมายังเชียงใหม่ ทั้งช่วงก่อนและหลังงาน”

ทั้งนี้ ในด้านบทบาทและกิจกรรมของ สสปน. ในการผลักดันจังหวัดเชียงใหม่นั้น ทีเส็บจะยังคงเดินหน้าร่วมทำงานกับจังหวัดเชียงใหม่สำรวจเส้นทางเพิ่มเติมหรืองานระยะที่ 2 เพื่อพัฒนา 7 Magnificent MICE Themes ให้ทางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับใช้เป็นจุดขายให้กับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ มีกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 5-7 กรกฎาคมนี้ นอกจากนี้ งาน Lanna Expo 2019 ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน ถึง 7 กรกฎาคม นี้ ถือเป็นเวทีส่งเสริมและพัฒนาศิลปะและงานฝีมือท้องถิ่น นำไปสู่การสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เศรษฐกิจในภาคเหนือ

ข้อมูลเบื้องต้น ทีเส็บ

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ เป็นหน่วยงานรัฐที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจและได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดงานเชิงธุรกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก หรือ การจัดงานไมซ์(การจัดประชุมองค์กร การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล การประชุมนานาชาติ และการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ) ทีเส็บก่อตั้งในปีพ.ศ. 2547  ได้พัฒนาบทบาทในการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นผู้ร่วมสร้างโอกาสทางธุรกิจ ร่วมแรงเพื่อพัฒนาแนวทางสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ ร่วมมือเพื่อพัฒนาบรรยากาศที่เอื้อต่อการดำเนินงานของอุตสาหกรรมไมซ์ และร่วมคิดในการสร้างสรรค์พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยแนวความคิดใหม่ๆ หรือนวัตกรรมต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ประสบความสำเร็จในการจัดงานไมซ์

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *