อ.ส.ค. ประกาศผลผู้ชนะเลิศโครงการ Kid-D Family “สร้างชาติ สร้างเด็กไทย ด้วยนมไทย-เดนมาร์ค”

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  จัดกิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพของลูกน้อย โครงการ Kid-D Family “สร้างชาติ สร้างเด็กไทย ด้วยนมไทย-เดนมาร์ค” ซึ่งเป็นกิจกรรมวัดแววอัจฉริยภาพของลูกแบบ Exclusive  และจัดอบรมวิธีการเลี้ยงลูกให้เป็นอัจฉริยะ เพื่อสร้างกระบวนการการค้นหาอัจฉริยะภาพของลูกน้อย พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนแนวความคิดในการเลี้ยงลูกของพ่อแม่และผู้ปกครองที่ได้เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ก้าวไปสู่การเป็นครอบครัวพ่อแม่ยุคใหม่ ที่เปิดใจรับฟังและส่งเสริมลูกน้อยตามแนวทางที่ควรจะเป็นและเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน  ซึ่งโครงการได้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2562 เป็นต้นมา

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า อ.ส.ค. ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายนมไทย-เดนมาร์ค นมโคแท้ 100%ไม่ผสมนมผง ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมโครงการต่างๆที่ อ.ส.ค. จัดขึ้นร่วมกับพันธมิตรทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่ผ่านมาก็เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยหันมาใส่ใจสุขภาพ และเลือกดื่มนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง เป็นนมที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกาย และการจัดโครงการ Kid-D Familyนั้น ยังเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของ อ.ส.ค. ในส่วนของการผลักดันแบรนด์นมไทย-เดนมาร์ค ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง และเป็นการนำพาแบรนด์นมไทย-เดนมาร์คขึ้นไปสู่การเป็นแบรนด์นมแห่งชาติ และเป็นแบรนด์ Top of mind ของผู้บริโภคทุกกลุ่ม

โครงการ Kid-D Family “สร้างชาติ สร้างเด็กไทย ด้วยนมไทย-เดนมาร์ค”  เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นมาเพื่อช่วยพ่อแม่ในการค้นหาอัจฉริยภาพของลูกน้อย พร้อมกับแนวทางการพัฒนาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ พ่อแม่ยุคใหม่ในปัจจุบันมีแนวทางในการค้นหาอัจฉริยภาพของลูกได้ง่ายขึ้น และทำให้หลายครอบครัวได้มีโอกาสพูดคุยและแชร์แนวทางประสบการณ์การเลี้ยงลูกที่หลากหลาย ซึ่งเราจะได้เห็นว่าแต่ละครอบครัวมีวิธีการเลี้ยงลูกแตกต่างกันอีกด้วย ดร.ณรงค์ฤทธิ์ กล่าวเพิ่มเติม

สำหรับกิจกรรมโครงการ Kid-D Family ได้ทำการคัดเลือกครอบครัวผู้โชคดีจำนวน 10 ครอบครัว จากกว่า 5,000 ครอบครัวที่สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทาง Facebook Fanpage “Thai-Denmark Fanclub” และ “Kid-D Family”  โดยทั้ง 10 ครอบครัวผู้โชคดีที่ได้ผ่านเข้ารอบกิจกรรมวัดแววอัจฉริยภาพของลูกน้อยแบบ Exclusive และการ Workshop วิธีการเลี้ยงลูกให้เป็นอัจฉริยะ อาทิ

  • พ่อแม่แบบไหนที่เป็นอุปสรรคต่อการเลี้ยงลูก
  • ความรู้ด้านจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น เลี้ยงลูกอย่างไร ไม่ให้เสีย self
  • การฟังเสียงหัวใจของลูก
  • ศักยภาพแห่งความสำเร็จของลูกเป็นผลมาจาก Mindset ที่ดีของพ่อแม่
  • และเทคนิคการสื่อสารเพื่อพัฒนา Mindset ครอบครัว

หลังจากที่เริ่มโครงการตลอดระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา ทางโครงการได้ติดตามพัฒนาการรวมถึงการนำความรู้ที่ได้จากโครงการไปปรับใช้ในแต่ละครอบครัว ซึ่งแต่ละครอบครัวเปรียบเสมือนทูตที่ส่งต่อความรู้ แนวทางและวิธีการการเลี้ยงลูกที่ถูกทาง และสะท้อนถึงความผิดพลาดจากการเลี้ยงลูกในอดีตผ่านทางการสื่อสารโดยตรงและทางโซเชี่ยลมีเดีย เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับครอบครัวอื่น ทำให้มีผู้ได้รับประโยชน์จากทั้ง 10 ครอบครัวในโครงการนี้เป็นอย่างมาก และวันนี้ (22 มิ.ย. 2562) Kid-D Family มาถึงวันตัดสินเพื่อหาผู้ชนะเลิศในโครงการจากทั้ง 10 ครอบครัวที่เข้ารอบสุดท้าย  ณ ร้าน Thai-Denmark Milk Land โซนสุขสยาม ชั้น G ห้างสรรพสินค้า ICON SIAM

โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการดังต่อไปนี้เป็นผู้ตัดสิน

1. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

2.รศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์  President of the Asia-Pacific Federation on Giftedness และนายกสมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพ

3.รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี  ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม

4.ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาพัฒนาการมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

5.คุณณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์  พิธีกร,ผู้ประกาศข่าวและเจ้าของเพจพ่อม้าน้ำและแม่หมีกรีซลี่

สำหรับการตัดสินครอบครัวผู้ชนะเลิศในโครงการ  จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มช่วงวัย คือกลุ่มครอบครัวเด็กเล็ก(อายุ 4-6 ปี) จำนวน 5 ครอบครัว และครอบครัวเด็กโต(อายุ 7-12 ปี) จำนวน 5 ครอบครัว เพื่อชิงรางวัลรวมมูลค่าทั้งสิ้นเกือบ 1,000,000บาท  ซึ่งมีรายละเอียดของรางวัลดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ แพ็กเกจทัวร์เปิดประสบการณ์สู่ประเทศเดนมาร์ก เป็นเวลา 9 วัน 8 คืน 2 ที่นั่ง มูลค่า 400,000 บาท พร้อมเงินรางวัลอีก 15,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 415,000 บาท จำนวน 2 รางวัล (ช่วงวัยละ 1 รางวัล)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท  จำนวน 2 รางวัล (ช่วงวัยละ 1 รางวัล)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท  จำนวน 2 รางวัล (ช่วงวัยละ 1 รางวัล)
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท  จำนวน 4 รางวัล (ช่วงวัยละ 2 รางวัล)

สามารถติดตามผลการตัดสิน ข่าวสารโครงการและภาพกิจกรรมได้ที่ www.facebook.com/kiddfamily

ผลการตัดสินครอบครัวเด็กเล็ก อายุ 3-6 ปี

รางวัลชนะเลิศ แพ็กเกจทัวร์เปิดประสบการณ์สู่ประเทศเดนมาร์ก เป็นเวลา 9 วัน 8 คืน 2 ที่นั่ง มูลค่า 400,000 บาท พร้อมเงินรางวัลอีก 15,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 415,000 บาท ได้แก่ ครอบครัวน้อง น้องตาต้า พ่อตั้ม แม่เจี๊ยบ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท  ได้แก่ ครอบครัวน้อง น้องเนตั้น พ่อยุทธ แม่ตูน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท  ได้แก่ ครอบครัวน้อง น้องตุณ แม่ตูณ

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท  จำนวน 2รางวัล ได้แก่

ครอบครัวน้อง น้องมิวมิว พ่อนก แม่จ๋า
ครอบครัวน้อง น้องมิวมิว พ่อนก แม่จ๋า

ครอบครัวเด็กโต อายุ 7-12 ปี

รางวัลชนะเลิศ แพ็กเกจทัวร์เปิดประสบการณ์สู่ประเทศเดนมาร์ก เป็นเวลา 9 วัน 8 คืน 2 ที่นั่ง มูลค่า 400,000 บาท พร้อมเงินรางวัลอีก 15,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 415,000 บาท ได้แก่ ครอบครัวน้อง น้องดาด้า พ่อเด่น แม่งาม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท  ได้แก่ ครอบครัวน้อง น้องแจ๊ส พ่อโทน แม่เจ็ง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท  ได้แก่ครอบครัวน้อง น้องนะโม แม่ใหม่ พ่ออ๊อด

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท  จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

ครอบครัวน้อง น้องอิ๊คคิว พ่อนันท์
ครอบครัวน้อง น้องโปโล พ่อบอย แม่นิด

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *