อาลีบาบา กรุ๊ป ประกาศผลประกอบการไตรมาสสิ้นสุดเดือนมีนาคม และรายงานงบการเงินฉบับเต็มประจำปี 2562

หังโจว ประเทศจีน 15 พฤษภาคม2562 – อาลีบาบา กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด ได้รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสและงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม2562

“ทุกวันนี้อาลีบาบากำลังกลายเป็นสิ่งที่มีความหมายตรงกับการบริโภคในชีวิตประจำวันของประเทศจีนมากยิ่งขึ้น ฐานลูกค้าของเราเติบโตไปอยู่ที่ 654 ล้านคนต่อปี และยังได้ขยายตลาดของเราไปยังเมืองที่ด้อยพัฒนา” นาย แดเนียล จางประธานเจ้าหน้าที่บริหารของอาลีบาบา กรุ๊ปกล่าว “ธุรกิจเทคโนโลยีคลาวด์ ข้อมูล และค้าปลีกรูปแบบใหม่ที่ยิ่งใหญ่ของเราทำให้เราสามารถเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจในประเทศจีนและในอีกหลายประเทศเกิดใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลต่อการเติบโตในระยะยาวของเรา”

“เราได้รายงานผลประกอบการในไตรมาสที่แข็งแกร่งและงบการเงินประจำปีที่ยอดเยี่ยม ซึ่งนำโดยการเติบโตของรายได้ในงบการเงินประจำปีที่ 51% รวมถึงการเติบโตและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานที่แข็งแรงในระบบนิเวศของเรา หากไม่นับรวมผลกระทบจากการควบรวมและเข้าซื้อกิจการ รายได้รวมจะเติบโต 39% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า” แมกกี้วู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินของอาลีบาบา กรุ๊ปกล่าว “ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กำไรและกระแสเงินสดของเราเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้เราสามารถสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจหลักของเรา และยังสามารถลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ และสร้างคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับลูกค้าของเรา การลงทุนเหล่านี้ได้ขยายตลาดที่เรามีอยู่และวางตำแหน่งของเราให้ดีพร้อมสำหรับการเติบโตในระยะยาว เมื่อมองไปถึงงบการเงินประจำปี 2563 เราคาดหวังว่าจะมีรายได้มากกว่า 500,000 ล้านหยวน ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความมั่นใจและแรงผลักเชิงบวกของเราในวันข้างหน้า”

ข้อมูลที่น่าสนใจจากผลประกอบการไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม2562 มีดังต่อไปนี้

 • รายได้รวม 93,498 ล้านหยวน(13,932 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้น 51% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า
 • ยอดผู้บริโภคในประเทศจีนที่เข้าถึงช่องทางค้าปลีกของเราสูงถึง 654 ล้านคน เพิ่มขึ้น 18ล้านคนเมื่อเทียบกับ 12 เดือนก่อนหน้านี้ที่สิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2561
 • ยอดผู้ใช้งานในประเทศจีนที่เข้าถึงช่องทางค้าปลีกของเราในแต่ละเดือนผ่านโทรศัพท์มือถือสูงถึง 721 ล้านคนในเดือนมีนาคม 2562 ซึ่งสูงกว่าในเดือนธันวาคมของปี 2561 ถึง22 ล้านคน
 • กำไรจากการดำเนินการ8,765 ล้านหยวน (1,306 ล้านเหรียญสหรัฐ) ลดลง 5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการชำระเงินในคดีฟ้องร้องของเราในระดับสหพันธรัฐของสหรัฐอเมริกาจำนวน 250 ล้านเหรียญสหรัฐ กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และรายการตัดจ่ายทางบัญชีอื่นๆ ที่ปรับปรุง (Adjusted EBITDA) เพิ่มขึ้น 29% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็น 25,166ล้านหยวน (3,750 ล้านเหรียญสหรัฐ)
 • กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายภาษีและรายการตัดจ่ายทางบัญชีอื่นๆที่ปรับปรุงแล้วของธุรกิจการค้าปลีก-ค้าส่ง คิดเป็น27,484 ล้านหยวน (4,095 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้น 24%เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และรายการตัดจ่ายทางบัญชีอื่นๆ ที่ปรับปรุงในธุรกิจMarketplace-based ของเรา(อ่านคำนิยามได้ในท้ายผลประกอบการ) ที่ไม่ได้คำนวณตามมาตรฐานบัญชีทั่วไป (non-GAAP measurement)เพิ่มขึ้น 38% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็น 34,688ล้านหยวน (5,169 ล้านเหรียญสหรัฐ)
 • กำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ คือ 25,830 ล้านหยวน (3,849ล้านเหรียญสหรัฐ) กำไรสุทธิเท่ากับ 23,379 ล้านหยวน (3,484 ล้านเหรียญสหรัฐ) กำไรสุทธิที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไปเท่ากับ20,056 ล้านหยวน (2,988 ล้านเหรียญสหรัฐ) ลดลง 42% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า
 • กำไรต่อหุ้นปรับลดเท่ากับ9.84 หยวน (1.47 เหรียญสหรัฐ) และกำไรที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไปต่อหุ้นปรับลดเท่ากับ8.57 หยวน (1.28 เหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า
 • กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานอยู่ที่ 18,553 ล้านหยวน (2,764 ล้านเหรียญสหรัฐ) ขณะที่กระแสเงินสดสุทธิที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไป อยู่ที่ 10,714ล้านหยวน (1,596 ล้านเหรียญสหรัฐ)

ข้อมูลที่น่าสนใจจากงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม2562 มีดังต่อไปนี้

 • รายได้รวม 376,844 ล้านหยวน (56,152 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้น 51% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า หากไม่รวมผลกระทบของการควบรวมธุรกิจและเข้าซื้อกิจการ รายได้รวมจะเพิ่มขึ้น39%  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า
 • ยอดผู้บริโภคในประเทศจีนที่เข้าถึงช่องทางค้าปลีกของเราสูงถึง 654 ล้านคน เพิ่มขึ้น102 ล้านคนเมื่อเทียบกับ 12เดือนก่อนหน้านี้ที่สิ้นสุดวันที่31 มีนาคม 2561
 • ยอดผู้ใช้งานในประเทศจีนที่เข้าถึงช่องทางค้าปลีกของเราในแต่ละเดือนผ่านโทรศัพท์มือถือสูงถึง 721 ล้านคนในเดือนมีนาคม 2562 ซึ่งเพิ่มขึ้น 104สูงกว่าในเดือนมีนาคมของปี2561
 • ยอดขายสินค้ารวมของตลาดค้าปลีกในประเทศจีนอยู่ที่5,727 พันล้านหยวน (853 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ในปีงบการเงินประจำปี 2562 คิดเป็นอัตราเติบโต 19% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า หากไม่รวมคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระค่าสินค้า ยอดขายสินค้าที่จับต้องได้ของตลาดค้าปลีกในประเทศจีนเติบโตขึ้น 25%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ส่วนยอดขายสินค้าที่จับต้องได้ผ่านทางTmall เพิ่มสูงขึ้น 31% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ส่วนยอดขายสินค้าที่จับต้องได้ผ่านทาง Taobaoเพิ่มสูงขึ้น 19% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า
 • กำไรจากการดำเนินการ57,084 ล้านหยวน (8,506 ล้านเหรียญสหรัฐ) และกำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และรายการตัดจ่ายทางบัญชีอื่นๆ ที่ปรับปรุง (Adjusted EBITDA)เพิ่มขึ้น 15% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็น 121,943 ล้านหยวน (18,170 ล้านเหรียญสหรัฐ)
 • กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายภาษีและรายการตัดจ่ายทางบัญชีอื่นๆ ที่ปรับปรุงแล้วของธุรกิจการค้าปลีก-ค้าส่ง คิดเป็น136,167 ล้านหยวน (20,290ล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้น19% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และรายการตัดจ่ายทางบัญชีอื่นๆ ที่ปรับปรุงในธุรกิจMarketplace-based ของเราที่ไม่ได้คำนวณตามมาตรฐานบัญชีทั่วไป (non-GAAP measurement) เพิ่มขึ้น 31%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็น 161,589 ล้านหยวน (24,078 ล้านเหรียญสหรัฐ)
 • กำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญคือ 87,600 ล้านหยวน (13,053 ล้านเหรียญสหรัฐ) กำไรสุทธิเท่ากับ 80,234 ล้านหยวน (11,955 ล้านเหรียญสหรัฐ) กำไรสุทธิที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไปเท่ากับ 93,407 ล้านหยวน (13,918 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า
 • กำไรต่อหุ้นปรับลดเท่ากับ33.38 หยวน (4.97 เหรียญสหรัฐ) และกำไรที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไปต่อหุ้นปรับลดเท่ากับ38.40 หยวน (5.72 เหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า
 • กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานอยู่ที่ 150,975ล้านหยวน (22,496 ล้านเหรียญสหรัฐ) ขณะที่กระแสเงินสดสุทธิที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไป อยู่ที่104,478 ล้านหยวน (15,568ล้านเหรียญสหรัฐ)

เกี่ยวกับอาลีบาบา กรุ๊ป

พันธกิจของอาลีบาบา กรุ๊ป ซึ่งมีพนักงานกว่าหนึ่งแสนคนทั่วโลก คือการทำให้ทุกคนสามารถทำธุรกิจได้อย่างสะดวกสบายจากทุกหนแห่ง เรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตสำหรับการประกอบธุรกิจ โดยจินตนาการถึงโลกที่ผู้คนต่างพบปะ ทำงาน และใช้ชีวิตอยู่บนแพลตฟอร์มของอาลีบาบา และมีความมุ่งหวังที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปถึง 102 ปี สำหรับปีงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯ รายงานรายได้ 39.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *