มรภ. บ้านสมเด็จฯ จัดงานประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ชิงแชมป์ประเทศไทย และการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๒๙ เมษายน ๒๕๖๒  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจัดงานแถลงข่าวการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทยและการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ  ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลินดาเกณฑ์มา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลินดาเกณฑ์มา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากล่าวว่าเนื่องในโอกาสมหามงคลปีพ.ศ. ๒๕๖๒  มีความสำคัญยิ่งต่อปวงชนชาวไทยในการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่๑๐  ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชนทุกภาคส่วนร่วมกันจัดกิจกรรมด้านต่างๆอาทิด้านการสร้างถาวรวัตถุและสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านการส่งเสริมการศึกษาด้านมหกรรมการแสดงการประกวดและนิทรรศการด้านการจัดทำเอกสารวีดีทัศน์และของที่ระลึกเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รังสรรค์ บัวทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในฐานะหน่วยงานราชการที่มีความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยตรงคำว่าราชภัฏโดยความหมายว่า“คนของพระราชาข้าของแผ่นดิน” ตระหนักถึงความสำคัญยิ่งด้วยภารกิจหลักในการมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณภาพการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมผลิตบัณฑิตคุณภาพที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมมีสุขภาพอนามัยดีมีทักษะทางวิชาการมีทักษะทางภาษาการสื่อสารและเทคโนโลยีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติรวมทั้งการสืบทอดมารยาทไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติที่สืบทอดต่อกันมาซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเจริญทางด้านวัฒนธรรมเช่นการใช้คำพูดการทักทาย  การสนทนา  การยืนการเดินการนั่ง  การฟัง  การนอน  การส่งและรับสิ่งของการใช้เครื่องมือสื่อสารการรับประทานอาหารการแสดงความเคารพ  รวมทั้งการประพฤติปฏิบัติในพิธีการต่างๆ  โดยปัจจุบันสังคมไทยและโลกมีความเปลี่ยนแปลงไปมาก  เทคโนโลยี  การสื่อสารที่รวดเร็วทำให้เด็ก  เยาวชนและประชาชน  มองข้ามการปฏิบัติตนเรื่องมารยาทไทยที่ดีงาม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลินดาเกณฑ์มา  ได้กล่าวเพิ่มเติมว่ามหาวิทยาลัยของเรามีความโดดเด่นในด้านศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะดนตรีและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริม  สืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามด้านมารยาทไทยจึงกำหนดจัดการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งชิงแชมป์แห่งประเทศไทย  และการประกวดมารยาทไทยที่มีการอบรมเชิงปฏิบัติการมารยาทไทยโดยมีเครือข่ายจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการประกวดมารยาทไทยภายในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องมายาวนานถึง๗ปี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลินดาเกณฑ์มา  ได้กล่าวสรุปว่าในการนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อศิลปวัฒนธรรมไทยสืบสานพระราชปณิธานด้านวัฒนธรรมของสมเด็จพระบรมชนกนาถส่งเสริมอัตลักษณ์และสร้างค่านิยมความเป็นไทยโดยร่วมอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สามารถปฏิบัติตนตามมารยาทไทยและเผยแพร่แบบอย่างของวัฒนธรรมประจำชาติที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นการสร้างประสบการณ์และสร้างคุณค่าทางสังคมควบคู่ไปกับการเรียนการสอนเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะแสดงถึงศักยภาพของผู้เรียนและมหาวิทยาลัยคุณภาพที่ได้รับรางวัลอันดับหนึ่งด้านคุณธรรมและความโปร่งใสสองปีต่อเนื่องจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ(ปปช.) จึงได้กำหนดการจัดกิจกรรมสำคัญจำนวน ๓ กิจกรรมคือการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทย(ระดับมัธยมศึกษา) และการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ

  • การสาธิตมารยาทไทย
  • การแสดงขับร้องเพลงลูกทุ่ง
  • การสาธิตการวาดภาพ

ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่๑๐  ในวันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ศกนี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *