สมาคมนักวิจัยฯ จัดงานสัมมนาวิชาการ “Ganja Economy : การวิจัย นวัตกรรม และการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”

นายธีรวัชรภรสัมฤทธิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจ้ยแห่งชาติ(วช.)กล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการ”Ganja Economy : การวิจัยนวัตกรรมและการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” พร้อมการเสวนาวิชาการ  “มาทอล์คกัญ: นโยบายวิจัยและการพัฒนากัญชาเพื่อชาติเสวนาเป็นพาแนลเรื่องเศรษฐกิจกัญชา” โดยภายในงานมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกัญชาซึ่งพร้อมให้ความรู้มากมายดังนี้ 

1. ผศ.ดร.พิพัฒน์นนทนาธรณ์นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยบรรยายในหัวข้อ“เศรษฐกิจกัญชา”

2. Dr. Aimon kopera นักวิจัยด้านกัญชา บรรยายในหัวข้อ“global cannabis economy”

3. น.อ.พิเศษหญิงจินตนามโนรมย์ภัทรสารประธานองค์กรแพทย์รพจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์บรรยายในหัวข้อ“การใช้กัญชาในผู้ป่วย”

4. พ.ต.ท.หญิงฐิชาลักษณ์ณรงค์วิทย์บรรยายในหัวข้อ“กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกัญชา”

5. ดร. อิศราฐ์เชาว์ภิสิทธิ์ผอ. ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยบรรยายในหัวข้อ  “เทคโนโลยีการผลิตกัญชา”

เออ

ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ธนะรัชต์อาคารวช.1 ชั้น2 วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา09.00 น.

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น