PUBAT จัดกิจกรรม Read for Thailand อ่านสร้างคน คนสร้างชาติ

PUBAT จัดกิจกรรม Read for Thailand อ่านสร้างคน คนสร้างชาติ ขับเคลื่อนการอ่านเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ในประเทศไทย

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม Read for Thailand อ่านสร้างคน คนสร้างชาติ ภายในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 47 และ สัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อขับเคลื่อนการอ่าน ปฏิรูปการเรียนรู้ในประเทศไทย ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมเกี่ยวกับการอ่าน โดย นางสุชาดา สหัสกุล นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ให้ข้อมูลว่าเป้าหมายของกิจกรรม  Read for Thailand เพื่อการขับเคลื่อนการอ่าน ร่วมกับภาคีเครือข่ายการอ่านฯ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม นักวิชาการ ปฏิรูปการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาทุนมนุษย์ เริ่มจากการปรับ mindset (ระบบความคิด) ของสังคม เช่น  การศึกษาในโลกยุคใหม่ไม่ใช่การท่องสอบโดยตำราเพียงไม่กี่เล่ม แต่ต้องค้นคว้า เรียนรู้ตลอดเวลา ชีวิตในโลกยุคใหม่ มีความไม่แน่นอนสูงมาก คนต้องเรียนรู้และปรับตัวด้วยชุดความคิดใหม่ๆ ล้มแล้วลุกเร็ว สามารถเริ่มใหม่ด้วยตนเองครั้งแล้วครั้งเล่า

นางสุชาดา ระบุว่า Read for Thailand จะขับเคลื่อนเป้าหมายปฏิรูปการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และคนไทยทั้งประเทศด้วย 4 มิติ คือ

1.มิติวิชาการ ใช้ความรู้เป็นฐานในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการอ่านเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ ด้วยการ รวบรวมงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศ “การอ่าน กับการลงทุนในการพัฒนามนุษย์” จัดทำเป็น White Paper (เอกสารข้อมูลสำคัญ) เสนอต่อรัฐบาล/ พรรคการเมือง/ รัฐสภา เพื่อให้ออกนโยบาย/กฎหมาย/กลไกสำคัญที่นำไปสู่การส่งเสริมการอ่าน และแปลงสารที่ได้เป็นหน่วยข้อมูลย่อย เพื่อรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ใน social media ต่อไป

2.มิติสังคม โดยสร้างฐานประชาสังคมที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมมือกันขับเคลื่อนการอ่าน ร่วมกันรณรงค์ในสังคมอย่างเป็นเอกภาพและมีพลัง เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ เช่น รวมเครือข่ายต่างๆ เข้ามารวมพลังกัน ประกอบไปด้วย สมาชิกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ Thailand Education Partnership,Thailand EF Partnership, เครือข่ายแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านจากทั่วประเทศ, เครือข่ายนครแห่งการอ่าน, เครือข่ายโรงเรียน, โครงการหนึ่งอ่านล้านตื่น และมูลนิธิและองค์กรส่งเสริมการอ่านต่างๆ ฯลฯ

3.มิตินโยบาย ปฏิรูปการเรียนรู้ ในทุกระดับ เช่น ระดับชาติ มีกลไกในการขับเคลื่อนการอ่าน องค์กรหรือสถาบันการอ่านแห่งชาติ ส่วนระดับภูมิภาค มีกลไกการขับเคลื่อน เช่น “นครแห่งการอ่าน” และระดับท้องถิ่น ท้องถิ่นมีบทบาทในการส่งเสริมการอ่าน เช่น “ระบบพื้นที่การอ่านท้องถิ่น” เป็นต้น

4.มิติการสื่อสาร สร้างกระแสตื่นตัวต่อการเรียนรู้ ปรับตัว ปฏิรูปการเรียนรู้ คือ ให้คนรักการอ่าน รักการเรียนรู้ ต้องให้เครื่องมือคือ “การอ่าน” เพื่อให้ผู้คนเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  

นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย กล่าวถึงกิจกรรมภายในงานซึ่งประกอบไปด้วยบูธนิทรรศการ อ่านสร้างเสริมสุขภาพ : การใช้งบประมาณกองทุนสุขภาพตำบล เพื่อพัฒนา IQ, EQ เด็กปฐมวัย ด้วยหนังสือและการอ่าน กิจกรรมภารกิจแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานยังจะได้ร่วมสนุกกับกิจกรรม กด Like กด Share  เฟสบุ๊คแฟนเพจ  วัฒนธรรมการอ่าน happy reading พร้อมชมนิทรรศการ “การใช้งบประมาณกองทุนสุขภาพตำบลเพื่อพัฒนา IQ , EQ เด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน” พร้อมรับคำปรึกษาจากผู้มีประสบการณ์การใช้กองทุนฯ และชมนิทรรศการนวัตกรรมหนังสือ ชุด ฝึกอ่านตามระดับ – Thai Reading Tree “อ่าน อาน อ๊าน” รวมถึงกิจกรรมคลินิกฝึกอ่านให้เจ้าตัวน้อย : รับปรึกษาปัญหาการส่งเสริมการอ่านเพื่อลูกน้อยและสาธิตการเลือกหนังสือเหมาะสมกับวัย และการอ่านหนังสือให้เด็กฟัง และสุดท้ายกับกิจกรรม Mini D.I.Y. มหัศจรรย์มุมหนังสือในบ้าน ชมตัวอย่างการจัดมุมหนังสือให้เจ้าตัวเล็ก ทำได้ง่ายๆ ภายในบ้าน

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายนามภาคีเครือข่ายเพื่อการอ่าน

1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

3. สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

4. สถาบันอาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) / เครือข่าย Thailand EF partnership

5. แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.

6. สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย

7. สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

8. โครงการ ๑ อ่านล้านตื่น

9. สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน

10. ชมรมบรรณาธิการไทย

11. มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *