เปิดตัวแอปพลิเคชันแจ้งเหตุรถชน Me Cliam และ Police ilert u “ชนแล้วแยก”

วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ลานอีเดน  ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ การเกิดเหตุรถเฉี่ยวชนบนท้องถนนนั้น สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา นอกจากจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนผู้ประสบเหตุแล้ว ยังก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดตามมาอันส่งผลกระทบต่อการสัญจรไปมาของประชาชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย             ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและพยายามบูรณาการร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ปัจจุบัน สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มี Application Police I lert u เป็นระบบการรับแจ้งเหตุที่ประชาชนสามารถขอความช่วยเหลือและแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายได้ มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยรับเรื่องตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยมีสถานีตำรวจที่เข้าร่วมแล้วทั้งสิ้น ๑,๔๘๒ สถานี และเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า ๒ แสนนาย และประชาชนใช้งานกว่า ๖๐๐,๐๐๐ คน  ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธรุกิจประกันภัย หรือ คปภ. และภาคธุรกิจประกันภัย ได้มีแนวคิดจะพัฒนาระบบ Application เพื่อแจ้งเหตุ รถชนขึ้น จึงได้บูรณาการร่วมกันระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คปภ. และภาคธุรกิจประกันภัย พัฒนาApplication แจ้งเหตุรถชน ภายใต้แนวคิด“ชนแล้วแยก” โดยบูรณาการระหว่าง 2 Application คือ 

1) Application Me Claim ของ คปภ. และ 2) Police I lert u ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ใช้ในการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ซึ่งได้พัฒนา Application โดยเพิ่ม Function แจ้งเหตุรถชนขึ้น และเชื่อมต่อ Application Me Claim กับ Police I lert u  โดยเมื่อเกิดเหตุรถชนประชาชนสามารถแจ้งเหตุรถชนได้ทั้ง 2 Application คือ Me Claim และ Police I lert u ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสบเหตุได้คือ สามารถแจ้งเคลมกับบริษัทประกันภัย และแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เกิดเหตุ คือเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและพนักงานสอบสวนให้รับทราบในคราวเดียวกัน ซึ่งระบบสามารถระบุพิกัดที่เกิดเหตุให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบจุดเกิดเหตุในทันทีว่าจุดที่เกิดเหตุอยู่จุดใด เป็นเขตอำนาจการสอบสวนของสถานีตำรวจใด และที่สำคัญคือ เมื่อคู่กรณีถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุและจุดชนส่งผ่านระบบแล้ว หากคู่กรณีและบริษัทประกันของทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ เจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถสั่งการให้แยกรถออกจากที่เกิดเหตุรอเจ้าหน้าที่ตำรวจข้างทางได้ทันที ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางไปยังที่เกิดเหตุได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด อีกทั้งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาวิกฤตการฝุ่น PM 2. 5

ข้อดีของ Application นี้ คือ

1) เพิ่มความสะดวกรวดเร็วและลดขั้นตอนในการแจ้งเหตุรถชนให้กับประชาชน 

โดยไม่ต้องแจ้งเหตุทั้งบริษัทประกันภัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจทีละฝ่าย  แต่สามารถแจ้ง Application 

แจ้งเหตุรถชนเพียงคราวเดียว ระบบสามารถระบุพิกัดที่เกิดเหตุให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบจุดเกิดเหตุในทันทีว่าจุดที่เกิดเหตุอยู่จุดใด เป็นเขตอำนาจการสอบสวนของสถานีตำรวจใด และทั้งบริษัทประกันภัยทั้งฝ่าย และเจ้าหน้าที่ตำรวจ จะเห็นภาพพร้อมทั้งพิกัดที่เกิดเหตุได้ทันทีพร้อมกัน และสามารถเดินทางไปที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว

2) สามารถคืนพื้นผิวการจราจรได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งสามารถป้องกันและแก้ปัญหาการจราจรติดขัด ในกรณีที่คู่กรณีและบริษัทประกันของทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ เมื่อได้มีการแจ้งเหตุตามคำแนะนำของ Application  พร้อมทั้งถ่ายภาพในที่เกิดเหตุและนำ Application มาสแกน Qr code กันเพื่อส่งข้อมูลแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจจจะสามารถสั่งการให้แยกรถออกจากที่เกิดเหตุรอเจ้าหน้าที่ตำรวจ ข้างทางได้ทันที ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางไปยังที่เกิดเหตุ

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *