ม.วลัยลักษณ์ หารือทางวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ตนพร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ทพ.ดร.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาวิทยาลัย และคณาจารย์วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Patrick Finbarr Allen คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ National University of Singapore (NUS) ประเทศสิงคโปร์ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน  ณ ห้องประชุม 1 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์  ไหมศรีกรด กล่าวว่า  คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ให้ความสนใจการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นอย่างมาก เพราะเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นสนับสนุนให้นักศึกษาได้ทำงานวิจัยตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ซึ่งแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่จัดการเรียนการสอนอยู่ในขณะนี้  อีกทั้งยังมีการพูดคุยหารือกับคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจาก NUS เพื่อมาร่วมสอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน และวิชาเอกทันตสาธารณสุข รวมทั้งได้หารือความร่วมมือเรื่องการจัดการเรียนการสอนทันตกรรมผู้สูงอายุด้วย  ส่วนระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จะมีความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางทันตกรรม ซึ่งการเจรจาครั้งนี้อีกก้าวหนึ่งของวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่จะนำไปสู่ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อพัฒนาความเป็นนานาชาติทางการศึกษาต่อไป

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น