พิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ”ฐานันดร ๔” วันนักข่าวประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๑(ครั้งที่ ๒)

 5 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมอาคาร 9 ชั้น 1 TOT สำนักงานใหญ่ถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพฯโดยมี พลเอกพงษ์เทพ เทศประทีป เลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์เป็นประธานในพิธี จัดโดยคุณลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(แห่งประเทศไทย)ประธานจัดงาน (สส.นช.) มอบโล่ ยกย่องเชิดชูเกียรติ “ฐานันดร ๔”วันนักข่าวประจำปี 2562 ซึ่งทุกปีทางสมาคมฯจัดให้มีการมอบทุนการศึกษา ให้กับบุตรธิดาของนักข่าวที่เป็นสมาชิกสมาคมฯเพื่อเป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมการศึกษาสร้างขวัญและกำลังใจให้กับสมาชิกสมาคมฯ และเพื่อให้บุตรธิดานักข่าวมีการศึกษาเล่าเรียนที่สูงขึ้นเป็นอนาคตของประเทศชาติต่อไป นอกจากนี้ทางคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ยังได้พิจารณามอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับ บุคคล สื่อสารมวลชนบุคคลทำความดีในประเภทสาขาองค์กรสื่อมวลชน สื่อออนไลน์ นักข่าวช่างภาพ ข่าวพิธีกร ผู้ประกาศข่าววิทยุ โทรทัศน์ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ที่ประสบความสำเร็จอันเป็นแบบอย่างแห่งการประพฤติปฎิบัติของการเป็นพลเมืองที่ดีองค์กรที่ดีสมควรได้รับการยกยองและให้กำลังใจเข้ารับโล่เกียรติยศ”ฐานันดร ๔”  ที่ดีมีคุณธรรมสมควรได้รับการยกย่องและให้กำลังใจกับบุคคลที่มีความเหมาะสม 

1.ประเภทสาขานักข่าว/สื่อมวลชน/องค์กรนื่อมวลชลดีเด่นแห่งปี

2.ประเภทสาขา ผู้กระทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่นแห่งปี

ทั้งนี้  พล.อ.พลางกูล กล้าหาญ และ คุณ สุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชน แห่งประเทศไทย ให้เกียรติ มาร่วมในพิธี ด้วย

คุณลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย)ประธานจัดงาน

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *