ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับผู้บริหาร 12 มหาวิทยาลัยจากอินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย ร่วมประชุม IMT-GT VARSITY COUNCIL

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยสมาชิก IMT-GT VARSITY COUNCIL จากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และประเทศไทย จำนวน 12 สถาบัน ซึ่งเดินทางมาเข้าร่วมประชุม IMT-GT VARSITY COUNCIL ครั้งที่ 27 (The 27th COORDINATION MEETING OF IMT-GT VARSITY COUNCIL) ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน The 21st IMT-GT Varsity Carnival 2019 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Assoc. Prof. Dr. Hendrik Bin Lamsali Vice-Chancellor University Utara Malaysia ในฐานะประธาน IMT-GT Varsity Council เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้บริหารสถาบันสมาชิกจำนวน 12 สถาบันเข้าร่วม ประกอบด้วย Kuala Universitas Negeri Medan (UNIMED) Universitas Sumatera Utara (USU) InstitutTeknologi Medan (ITM) Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) จากประเทศอินโดนีเซีย Universiti Sains Malaysia (USM) University Utara Malaysia (UUM) Universiti Teknologi MARA (UiTM) Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) จากประเทศมาเลเซีย และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากประเทศไทย

โดยในที่ประชุมได้มีมติกำหนดจัดงาน The 21st IMT-GT Varsity Carnival 2019 ระหว่างวันที่ 23-28 สิงหาคม 2562 ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพเจ้าขึ้น เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของนักศึกษาทั้ง 3 ประเทศผ่านกิจกรรมทางด้านกีฬา ศิลปวัฒนธรรม การสัมมนาวิชาการ โดยในปีนี้กำหนดจัดแข่งขันกีฬา 5 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เทนนิส แบดมินตัน และวิ่ง Fun run 3 กิโลเมตร การแสดงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้หัวข้อ “ Exploring ASEAN Culture Through Muticultural Dance” และสัมมนาวิชาการผู้นำนักศึกษา ในหัวข้อ “Empowering Local Wisdom Towards Human Welness” โดยจะมีนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่จาก 12 สถาบัน เข้าร่วมประมาณ 1,200 คน

สำหรับโครงการ IMT-GT Varsity Carnival จัดขึ้นครั้งแรก เมื่อปีพ.ศ. 2539 โดยมีมหาวิทยาลัยอุตระมาเลเซีย (Universiti Utara Malaysia) ประเทศมาเลเซีย และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมก่อตั้ง เพื่อให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ทางด้านวิชาการ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนานิสิตนักศึกษาร่วมกัน ผ่านกิจกรรมทางด้านกีฬา ศิลปวัฒนธรรม การสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้นำกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในเครือสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย ซึ่งได้ตกลงที่จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละปี โดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดโลกทัศน์พัฒนานิสิตนักศึกษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของนักศึกษาและบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องให้เกิดการประสานความร่วมมือในด้านอื่นๆ ด้วย

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *