สพภ. หรือ BEDO จัดงาน Bio Market 2019 ภายใต้แนวคิด “สินค้าเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า ทรัพยากรชีวภาพไทยยั่งยืน”

สพภ. หรือ BEDO จัดงาน Bio Market 2019 ภายใต้แนวคิด “สินค้าเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า ทรัพยากรชีวภาพไทยยั่งยืนนำเสนอสุดยอดผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพของวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ

ในวันที่ 30 มกราคม 2562   สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าทรัพยากรชีวภาพ (ชื่องานBio Market 2019 ภายใต้แนวคิด สินค้าเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า ทรัพยากรชีวภาพไทยยั่งยืน” )ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์คจังหวัดปทุมธานี ระหว่างเวลา 10.00 – 21.00 น.โชว์สุดยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าทรัพยากรชีวภาพและผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ จำนวน50 ราย จาก 25 จังหวัด

​นายธนิต  ชังถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. ได้จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าทรัพยากรชีวภาพ “Bio Market 2019”  ภายใต้แนวคิด “ สินค้าเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า…ทรัพยากรชีวภาพไทยยั่งยืน”เพื่อนำเสนอสุดยอดผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้การดำเนินงานของ Bedo ในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ซึ่งเป็นกระแสเศรษฐกิจของโลก อีกทั้งเป็นช่องทางสื่อสารการตลาดระหว่างสินค้าชุมชนกับสาธารณชนในเมืองและภาคธุรกิจ ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพของชุมชนที่มีการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพสร้างมูลค่าด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาต่อยอดสู่สากล สร้างรายได้สร้างโอกาส ขยายช่องทางการตลาด ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพแก่ชุมชนและผู้ประกอบการ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นคนไทยให้เห็นคุณค่าและนำความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งที่ผ่านมา Bedo ได้ผลักดันให้สินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบและดำเนินธุรกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน และได้รับตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพเป็นที่รู้จักให้มากขึ้นโดยจัดให้มีสถานที่จัดจำหน่ายผ่านเครือข่ายพันธมิตรที่ให้การสนับสนุน รวมถึงจัดกิจกรรมการตลาดและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เป็นประจำทุกปี 

นายศุภสิทธ์ จำปาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด

​สำหรับงาน Bio Market 2019 จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ ชม ชิม ช้อป แชร์ ชิลล์ กับสินค้าชุมชนจาก 50 ชุมชน ของ 25 จังหวัด ร่วมเสวนาพูดคุยกับชุมชน ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากการเข้าร่วมโครงการกับทาง Bedo ที่จะมาร่วมแบ่งบันความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์กระบวนการเรียนรู้ตั้งแต่ เรื่องของการวางแผน  การพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริหารจัดการ ตลอดจนถึงการทำตลาด โดยอยู่บนเงื่อนไขของการใช้ทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่นเป็นฐานในการผลิตหลัก ขณะเดียวกันกระบวนการผลิตก็ต้องไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม สร้างแนวคิดการทำธุรกิจควบคู่กับการอนุรักษ์เพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้น ตามแนวคิดในการบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบ Bedo Concept กล่าวคือมีการใช้ทรัพยากรชีวภาพในชุมชนเป็นวัตถุดิบ (Local content) การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco-friendly product) และนำรายได้ไปอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชีวภาพ (Future of the Origin) ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน 

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *