ม.วลัยลักษณ์ หารือทางวิชาการร่วมกับ ม.วิศวกรรมศาสตร์ฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ตนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Mr. Ding Xuezhong, Vice Dean, College of International Cooperative Education, Harbin Engineering University (HEU) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หารือความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาระหว่างสองสถาบัน กระชับความสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Marine Scholarship of China, Atomic Energy Scholarship of China และ HEU Chinese Language Program

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า การลงนาม MOU ระหว่างสองมหาวิทยาลัยนั้น เกิดขึ้นหลังจากที่คณะจาก HEU เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อแสวงหาความร่วมมือเมื่อเดือนมีนาคม 2558 ต่อมาในเดือนมิถุนายนปีเดียวกันคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เดินทางไปลงนาม MOU ที่ HEU ในปี 2559 ทั้งสองฝ่ายได้ดำเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาเอก โดยในระดับปริญญาเอกมีนักศึกษาจำนวน 1 คน มาแลกเปลี่ยนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เป็นเวลา 1 เดือน และในปี 2560 มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 5 คน จาก HEU มาเข้าค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 1 (the 1st Walailak University Cultural Camp) หลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการเรื่อยมา

“เราได้ตั้งเป้าหมายให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพ ปัจจุบันนำระบบ UKPSF (United Kingdom Professional Standards Framework) มาใช้ในการพัฒนาทั้งอาจารย์และนักศึกษา เน้นการเรียนการสอนแบบกลุ่มเล็ก มีการจัดตั้งสถาบันภาษา และวิทยาลัยนานาชาติ 3 วิทยาลัย คือ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี วิทยาลัยนานาชาติ และวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มีหลักสูตรการเรียนการสอนระดับนานาชาติเกิดขึ้นหลายหลักสูตร มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งในอนาคตมหาวิทยาลัยจะเติบโตและมีคุณภาพระดับประเทศ และระดับนานาชาติ”ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าว

Mr. Ding Xuezhong กล่าวว่า รู้สึกประทับใจกับการมาเยือนในครั้งนี้ ได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ไม่ว่าจะทางด้านกายภาพ ที่มีอาคารเรียน อาคารหอพักนักศึกษา โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ สวนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภูมิทัศน์ที่มีความร่มรื่นสวยงาม น่าอยู่ ทำให้เห็นถึงศักยภาพของผู้นำของมหาวิทยาลัยที่มีวิสัยทัศน์ เป็นนักพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัย ประกอบกับการให้การต้อนรับที่อบอุ่นและใส่ใจ ทำให้ทางคณะรู้สึกประทับใจมาก จึงขอถือโอกาสนี้เรียนเชิญอธิการบดี และคณะผู้บริหารไปเยือนมหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ฮาร์บินด้วย

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น