เฮงเค็ลร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้ง กลุ่มพันธมิตร “Alliance to End Plastic Waste” ระดับโลก

ดุสเซลดอร์ฟ – ปัญหาระดับโลกย่อมต้องการการแก้ไขจากทั่วโลก ดังนั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกและสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า 30 แห่งจึงได้ประกาศเปิดตัว “Alliance to End Plastic Waste”(AEPW) ใหม่ โดยกลุ่มพันธมิตรจะพัฒนาและสร้างสรรค์วิธีการที่สามารถลดและจัดการขยะพลาสติก รวมทั้งส่งเสริมการนำพลาสติกใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ บนพื้นฐานของแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy โดยเฮงเค็ลได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งของกลุ่มพันธมิตรนี้ เนื่องจากสอดคล้องกับนโยบายขององค์กรที่ต้องการสนับสนุนความยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียน

ฮานส์ แวน ไบเล่น ซีอีโอ ของเฮงเค็ล

“การแก้ไขปัญหานี้อย่างยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อทุกฝ่ายนับตั้งแต่ซัพพลายเออร์ คู่ค้า ผู้บริโภค องค์กรต่างๆ ไปจนถึงรัฐบาล ได้เข้ามีบทบาทและทำงานร่วมกัน” ฮานส์ แวน ไบเล่น ซีอีโอ ของเฮงเค็ล กล่าว

พันธกิจเพื่อหยุดปัญหาขยะพลาสติก

กลุ่มพันธมิตรได้ร่วมกันสนับสนุนเงินทุนจำนวนมากกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อหยุดปัญหาขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อม และจะสนับสนุนเพิ่มเติมอีก 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐภายใน 5 ปีข้างหน้า โดยสมาชิกของกลุ่มประกอบด้วยบริษัทผู้ผลิตพลาสติกและเคมีภัณฑ์ บริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค บริษัทค้าปลีก และบริษัทจัดการขยะ กลุ่มพันธมิตรยังได้ทำงานร่วมกับ World Business Council for Sustainable Development ในเชิงกลยุทธ์

กลุ่มพันธมิตรมีพันธกิจในการพัฒนาวิธีการเพื่อกำจัดขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในทะเล ดังนั้นทางกลุ่มจะพัฒนาและดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้าใน 4 ด้าน ได้แก่

§  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเก็บรวบรวมและจัดการขยะ รวมทั้งเพิ่มการรีไซเคิล

§  สร้างสรรค์นวัตกรรม ให้เกิดความก้าวหน้าและการสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้การรีไซเคิลและการนำพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ทำได้ง่ายขึ้น และสร้างมูลค่าจากพลาสติกที่ใช้แล้วทั้งหมด

§  ให้ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วม กับรัฐบาล ภาคธุรกิจ และชุมชน เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อน

§  ทำความสะอาดพื้นที่ ที่มีขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อมอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะแหล่งสำคัญที่มีการทิ้งขยะ เช่น แม่น้ำ ซึ่งนำขยะพลาสติกไหลลงสู่ทะเล

ตอกย้ำความพยายามของเฮงเค็ลในการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน

การตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งกลุ่มพันธมิตร ตอกย้ำความมุ่งมั่นของเฮงเค็ลในการส่งเสริมห่วงโซ่คุณค่าหมุนเวียนของพลาสติก ซึ่งเห็นได้จากเป้าหมายด้านบรรจุภัณฑ์ยั่งยืนที่เฮงเค็ลตั้งเอาไว้อย่างสูง โดยภายในปี 2568 เฮงเค็ลตั้งเป้าที่จะใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิล นำกลับมาใช้ใหม่ หรือย่อยสลายได้* ให้ได้ 100% ในขณะเดียวกันสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคในยุโรปเฮงเค็ลก็ตั้งเป้าที่จะใช้บรรจุภัณฑ์จากพลาสติกรีไซเคิลให้ได้ 35%

เฮงเค็ลยังเป็นหนึ่งในสมาชิกของ New Plastics Economy (NPEC) ซึ่งเป็นโครงการที่นำโดยมูลนิธิเอลเลน แมคอาเธอร์ ที่นำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมกันคิดและออกแบบอนาคตของพลาสติกใหม่ โดยมุ่งขับเคลื่อนระบบจัดการพลาสติกบนพื้นฐานของแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน นอกจากนี้เฮงเค็ลยังทำงานร่วมกับพันธมิตรในการพัฒนาโซลูชั่นที่ยั่งยืนมากขึ้น และยังสนับสนุนเงินทุนจำนวน 5 ล้านปอนด์ให้กับกองทุนสร้างผลกระทบในสังคมCircularity Capital เพื่อสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน

พลาสติกแบงก์ เป็นหนึ่งในพันธมิตรเชิงกลยุทธ์รายสำคัญของเฮงเค็ลมาตั้งแต่ปี 2560 โดยพลาสติกแบงก์มุ่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขยะและลดปัญหาสังคมที่เกิดจากความยากจน โดยมีรูปแบบคือชุมชนท้องถิ่นจะนำขยะพลาสติกที่เก็บรวบรวมได้ มาแลกเป็นเงิน สินค้า หรือบริการที่ศูนย์รับซื้อพลาสติก ความร่วมมือนี้จึงช่วยสร้างคุณค่าให้กับพลาสติก และไม่กลายเป็นขยะในแหล่งน้ำและมหาสมุทร ปัจจุบันเฮงเค็ลยังประสบความสำเร็จในการนำพลาสติกที่เก็บได้เหล่านี้มาเป็นส่วนผสมในการผลิตบรรจุภัณฑ์บางชนิด

เพื่อให้ผู้บริโภคมีส่วนช่วยสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ครบวงจร เฮงเค็ลจึงจัดโครงการเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ในการใช้พลาสติกอย่างมีความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริโภค โดยตั้งเป้าหมายที่จะสื่อสารความรู้เรื่องการรีไซเคิลไปยังผู้บริโภคให้ได้มากกว่า 1 พันล้านคน

*ไม่รวมผลิตภัณฑ์กาวที่สารตกค้างอาจทำให้ไม่สามารถรีไซเคิลได้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กลุ่มพันธมิตร “Alliance to End Plastic Waste” เข้าชมได้ที่ www.endplasticwaste.org

เกี่ยวกับเฮงเค็ล

เฮงเค็ลดำเนินธุรกิจทั่วโลกด้วยพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ที่สมดุลและหลากหลาย บริษัทฯ เป็นผู้นำในสามกลุ่มธุรกิจทั้งในธุรกิจเพื่ออุตสาหกรรมและธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค อันเป็นผลมาจากแบรนด์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง ธุรกิจเทคโนโลยีกาวของเฮงเค็ล (Adhesive Technologies) เป็นผู้นำในตลาดกาวในทุกอุตสาหกรรมทั่วโลก ในธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน และผลิตภัณฑ์บิวตี้แคร์ (Laundry & Home Care and Beauty Care businesses) เฮงเค็ลเป็นผู้นำในหลายตลาดและประเภทผลิตภัณฑ์ทั่วโลก เฮงเค็ลก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2419 และมีประวัติความสำเร็จอันยาวนานกว่า 140 ปี ในปี พ.ศ. 2560 เฮงเค็ลมียอดขายมากกว่า 2 หมื่นล้านยูโร และมีผลกำไรดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว 3,500ล้านยูโร แบรนด์ชั้นนำ 3 อันดับแรกของเฮงเค็ลในแต่ละกลุ่มธุรกิจ คือ ล็อคไทท์ (กาว) ชวาร์สคอฟ (ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม) และเพอร์ซิล (ผงซักฟอก) มียอดขายรวมกัน 6,400 ล้านยูโร เฮงเค็ลมีพนักงานมากกว่า 53,000คนทั่วโลก ซึ่งมีความหลากหลายมีความมุ่งมั่น รวมกันเป็นหนึ่งเดียวด้วยวัฒนธรรมขององค์กรที่แข็งแกร่ง มีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนและคุณค่าร่วมกัน ในฐานะผู้นำด้านความยั่งยืนซึ่งเป็นที่ยอมรับ เฮงเค็ลได้รับการยกย่องจากดัชนีและการจัดอันดับระหว่างประเทศต่างๆ หุ้นบุริมสิทธิของเฮงเค็ลจดทะเบียนอยู่ในดัชนีหลักทรัพย์ DAX ของเยอรมนี ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเข้าชมที่ www.henkel.com

เฮงเค็ลร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้ง กลุ่มพันธมิตร “Alliance to End Plastic Waste” ระดับโลก

เฮงเค็ลให้การสนับสนุนองค์กรต่างๆ โดยพลาสติกแบงก์เป็นหนึ่งในพันธมิตรสำคัญของเฮงเค็ลมาตั้งแต่ปี 2560

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *