เปิดโครงการ “ต้นกล้า ตากล้อง” ในโรงเรียน Mary Chapman

คุณสุเทพ  ช่วยปัญญา วิทยากรต้นกล้า ตากล้องและเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “ต้นกล้า ตากล้อง” ในโรงเรียน Mary Chapman สนับสนุนโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  เพื่อฝึกทักษะให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์การถ่ายภาพวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ให้มีมุมมองในการถ่ายภาพเป็นของตนเองโดยมี คุณชาธร โชคภัทระ และสุรศักดิ์  ตราภูมิเป็นวิทยากรร่วมโครงการ

ให้กับเยาวชนนักเรียนผู้พิการทางหูได้เกิดทักษะการถ่ายภาพเกิดจิตสำนึก รักวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมของประเทศทั้งเป็นการส่งเสริมและเป็นการถ่ายทอดเผยแพร่ ผ่านภาพถ่ายในมุมมองของคนพิการทางหู อาทิเช่น การถ่ายภาพวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีและแหล่งท่องเที่ยว โครางการนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนนักเรียนผู้พิการมีประสบการณ์การถ่ายภาพและเป็นโอกาสสร้างอาชีพได้ต่อไป 

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ฝึกทักษะสร้างจิตนาการณ์ให้เยาวชนนักเรียนผู้พิการได้มีการแสดงออกบนรูปถ่ายของตนเอง

• เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างสรรค์วงการถ่ายภาพผ่านกิจกรรมให้พัฒนายิ่งขึ้น

• เพื่อสร้างการรับรู้กิจกรรมและโครงการต่างๆ ของการท่องเที่ยว และเสริมสร้าง จิตสำนึก

  รักการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มเยาวชนนักเรียนที่เข้าโครงการและบุคคลทั่วไป    

• เพื่อส่งเสริมวงการถ่ายภาพให้เกิดความหลากหลาย ในรูปแบบของการถ่ายภาพวิถีชีวิต วัฒนธรรม

  และประเพณี  ของกลุ่มเยาวชนนักเรียนผู้พิการในประเทศอาเซียน 10 ประเทศ 

บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) …

กัมพูชา (Cambodia) …

อินโดนีเซีย (Indonesia) …

ลาว (Laos) …

มาเลเซีย (Malaysia) …

พม่า (Myanmar) …

ฟิลิปปินส์ (Philippines) …

สิงคโปร์ (Singapore) อีกด้วย

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *