ม.เอเชียอาคเนย์ ร่วมกับ คณะสถาปัตย์ จุฬาฯ

ม.เอเชียอาคเนย์ ร่วมกับ คณะสถาปัตย์ จุฬาฯ ได้รับการประกาศเกียรติคุณ

ในงาน King Bhumibol World Soil Day Award จากสหประชาชาติและกระทรวงเกษตรฯ

เมื่อวันที่  5  ธันวาคม 2561  ดร.ฉัททวุฒิ  พีชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์   (คนที่3 จากซ้าย) และผศ.ภูวไนย ทรรทรานนท์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คนที่ 2 จากซ้าย)  เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในงานประกาศรางวัล “King Bhumibol World Soil Day Award 2018″ จากผลงานการจัดนิทรรศการ Multimedia Installation Art โดยได้รับเกียรติจากนายกฤษฎา บุญราช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (ที่ 1 จากซ้าย)  เป็นผู้มอบ  ณ ห้องประชุม สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น