เวิลด์แก๊ส ชูแคมเปญ “ขับไม่สูบ”

เพื่อเน้นย้ำภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัย เพื่อผู้บริโภค

ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ เร่งสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย ลุยเปิดแคมเปญ ขับไม่สูบ หวังกระตุ้นให้ทุกคนตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญ ตอกย้ำภาพลักษณ์องค์กร เน้นความปลอดภัยสูงสุดควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ

คุณณธพล เพิ่มผล ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ครบวงจร ภายใต้แบรนด์ “เวิลด์แก๊ส”เปิดเผยจากกรณีที่มีกระแสข่าวในโลกออนไลน์ เกี่ยวกับพนักงานสูบบุหรี่ในขณะขับรถขนส่งถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยเรื่องดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ รวมถึงความเชื่อมั่นของบริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)  

 

จากปัญหาดังกล่าวบริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์และแสดงจุดยืนในด้านความปลอดภัยของบริษัท ฯ รวมถึงการใส่ใจความปลอดภัยของสังคม บริษัทฯ จึงเดินหน้าจัดแคมเปญภายใต้ชื่อ “ขับไม่สูบ” ขึ้น เพื่อเป็นการเน้นย้ำและสร้างความตระหนักแก่ทุกภาคส่วน เกี่ยวกับความปลอดภัยของก๊าซปิโตรเลียมเหลว สำหรับการจัดแคมเปญดังกล่าว บริษัทได้ดำเนินงานหลายอย่าง เพื่อให้แคมเปญประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการทุกท่าน ในการเข้มงวดกวดขันพนักงานขับรถขนส่ง ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน พร้อมแนบสติ๊กเกอร์ สำหรับติดในรถขนส่ง เพื่อเป็นสื่อกลาง สะท้อนให้เห็นถึงความห่วงใย จากเวิลด์แก๊ส ที่เล็งเห็นความสำคัญกับความปลอดภัย

พร้อมกันนี้ ยังมีแผนอบรมความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง จากปัจจุบันที่บริษัทฯ ได้เปิดการอบรมเป็นประจำทุกปี จะปรับให้มีความถี่ขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองจากกรมธุรกิจพลังงานให้สามารถบริการฝึกอบรมความปลอดภัยให้แก่บุคคลภายนอกและและพนักงานทั่วไป เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติเรื่องความปลอดภัยกับก๊าซปิโตรเลียมเหลวอย่างเข้มข้น

นายณธพล กล่าวต่อไปอีกว่า บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง ในการดูแลด้านความปลอดภัย เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เวิลด์แก๊สใส่ใจด้านการบริการควบคู่กับความปลอดภัยสูงสุดเสมอมา การจัดแคมเปญรณรงค์ ขับไม่สูบพร้อมทั้งแจกสติ๊กเกอร์ เพื่อเน้นย้ำผู้ขับรถขนส่งฯ ให้ปฏิบัติตามกฏความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี บริษัทฯ เชื่อว่าหลังจากเดินหน้าจัดแคมเปญดังกล่าวแล้ว จะทำให้ผู้ประกอบการและพนักงาน รวมถึงประชาชนทั่วไป มีความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวกว่าที่ผ่านมา รวมถึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางการสื่อสารว่าบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยต่อสังคมมาโดยตลอด และแน่นอนว่านับจากนี้จะเน้นย้ำเรื่องดังกล่าวมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับลูกค้า ซึ่งเป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่นเดียวกัน 

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น