กลุ่มผู้ประกอบการไทย 5 ราย ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมหลักสูตร eFounders

กลุ่มผู้ประกอบการไทย 5 ราย ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมหลักสูตร EFounders โดยอังค์ถัดและอาลีบาบา บิซิเนสสคูล มุ่งหวังสร้างผู้นำในการสร้างรูปแบบการพัฒนาด้านดิจิทัลที่เข้าถึงคนอย่างทั่วถึง และยั่งยืน

กรุงเทพฯ 29 พฤศจิกายน 2561 –  ผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่จำนวน 5 ราย พร้อมผู้ประกอบการเอเชีย จาก 11 ประเทศ เสร็จสิ้นหลักสูตรการอบรม รุ่นที่ 4 จาก โปรแกรม eFounders Fellowship ความร่วมมือระหว่างการประชุมสหประชาชาติด้วยการค้าและการพัฒนา (อังค์ถัด) และ อาลีบาบาบิซิเนสสคูล eFounders Fellowship ผู้เข้าร่วมทั้ง 38 คนได้รับคัดเลือกจากผู้สมัครกว่า 300 คน ทั่วเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  อาลีบาบาบิซิเนสสคูล นำเสนอคอร์สอบรมสูตรเชิงลึก ระยะเวลา 14 วันซึ่งเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่เรียนรู้ทักษะด้านดิจิทัล และพัฒนาทักษะที่เหมาะสมกับธุรกิจนั้นๆ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจภายในประเทศของตน

ความสำเร็จของผู้เข้าร่วมหลักสูตรอบรม eFounders ครั้งที่ 4 นี้ แสดงให้เห็นถึงพันธกิจของอาลีบาบาและคำมั่นสัญญาของ แจ็ค หม่า ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร อาลีบาบา กรุ๊ป และบทบาทที่สำคัญในฐานะที่ปรึกษาพิเศษของอังค์ถัดต่อผู้ประกอบการรุ่นใหม่และธุรกิจขนาดย่อม ใน 5 ปีข้างหน้า อาลีบาบามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการ จำนวน 1,000 ราย ในประเทศกำลังพัฒนา ให้กลายเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่สนับสนุนรูปแบบการพัฒนาด้านดิจิทัลที่เข้าถึงคนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

“ความริเริ่มในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างหลายประเทศทั่วโลก ที่ต้องการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลและการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อเข้าถึงคนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม” Arlett Verploegh ผู้ประสานงานด้านโครงการ the eFounders Fellowship ประจำอังค์ถัดกล่าว“การลงทุนในผู้ประกอบการรุ่นใหม่เป็นการสร้างแรงบันดาลใจกับผู้ประกอบการด้วยกัน พร้อมผลักดันให้ผู้ประกอบการก้าวข้ามอุปสรรค และมองเห็นโอกาสจำนวนมากในเศรษฐกิจยุคใหม่นี้”

หลักสูตรอบรม eFounders Fellowship ในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการไทย 5 คน เข้าร่วมและจบหลักสูตร จากผู้ประกอบการเอเชียจำนวน 38 ราย ซึ่งมาจากกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ฟินเทค โลจิสติกส์ และ การท่องเที่ยว โดยรายชื่อผู้เข้าร่วมมีดังนี้ นิธิพนธ์ ไทยานุรักษ์ ซีอีโอและผู้ก่อตั้งบริษัท Box 24 ตู้ล็อคเกอร์อัจฉริยะ ธุรกิจบริการด้านซักรีด รับส่งของ และซื้อของออนไลน์ 24 ชั่วโมง สุพิชญา สูรพันธุ์ ประธานกรรมการ บริษัท เนเวอร์ซิทอัพ จำกัด ผู้พัฒนา PIGGIPO แอปพลิเคชันจัดการบัตรเครดิต อันดับ1 ของไทย นิธิ สัจจทิพวรรณ กรรมการผู้จัดการMyCloudFulfillment ซึ่งให้บริการ เก็บสินค้า แพ็คสินค้า และ ส่งสินค้า ตามช่องทางขายหลากหลาย สิทธิศักดิ์ วงศ์สมนึก CEO & Co-Founder ของ Giztix ผู้นำธุรกิจโลจิสติกส์เข้าสู่โลกออนไลน์  สิภวิช ธำรงวราภรณ์ ผู้ก่อตั้ง Bellugg ผู้ให้บริการรับ-ส่งสัมภาระ ระหว่างสนามบิน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ภายใน 1 วัน

แจ็ค หม่า ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร อาลีบาบา กรุ๊ป และผู้เข้าร่วมหลักสูตร eFounders รุ่นที่ 4

จากกลุ่มผู้ประกอบการเอเชีย 38 ราย ที่สำเร็จหลักสูตร eFounders นี้ ได้แก่ ไทย บังกลาเทศ เมียนมา  กัมพูชา อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  เวียดนาม ซึ่งมาจากกลุ่มธุรกิจหลากหลาย อาทิ อีคอมเมิร์ซ ฟินเทค โลจิสติกส์ การท่องเที่ยว และบิ๊กดาต้า

ผู้นำรุ่นใหม่กับการสร้างรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลรูปแบบใหม่

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้เรียนรู้จากโมเดลธุรกิจของอาลีบาบาโดยตรง ตั้งแต่การเป็นสตาร์ทอัพขนาดเล็ก จนมาเป็นยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซในวันนี้โดยศึกษาจากแพลทฟอร์มอีโคซิสเต็มที่มีผู้ใช้จำนวนมหาศาล ได้แก่ เถาเป่า ทีมอลล์ อาลีบาบาดอทคอม ไช่เหนี่ยว เฟรชชิปโป้ ธุรกิจเหล่านี้สะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนผ่านของเทรนด์อุตสาหกรรม ซึ่งพัฒนามาเป็นแนวคิดธุรกิจค้าปลีกยุคใหม่ หรือ New Retail ของอาลีบาบา ทำให้อีคอมเมิร์ซเข้ามามีบทบาทต่อชุมชนในชนบท

 นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมหลักสูตรยังได้เข้าร่วมชั้นเรียนเสวนา ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างพันธมิตร และเครือข่ายในระดับภูมิภาค และเป็นครั้งแรกที่ได้รับชมการเปิดตัวมหกรรมช้อปปิ้งระดับโลก 11.11 การทำงานของเทคโนโลยีขั้นสูง เรียนรู้จากแนวคิดและเหตุการณ์ประวัติศาสตร์จากนอกห้องเรียน สัมผัสการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นกับประเทศจีนมาเป็นเวลากว่า 20 ปี โดยหลักสูตรที่มาจากอาลีบาบา สะท้อนวิสัยทัศน์ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศจีน ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจให้กลุ่มผู้ประกอบการในการแบ่งปันความรู้ใหม่แก่ชุมชนของตน ที่สำคัญ ผู้ประกอบการได้พัฒนามุมมองด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านการจำลองแผนทางธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

การได้รับเรียนรู้โดยตรงจากธุรกิจแขนงต่างๆของอาลีบาบา และเครือข่ายธุรกิจ ในฐานะผู้พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศจีน เราหวังว่า ผู้ประกอบการจะสามารถคิดค้นวิธีการต่างๆ ในการสร้างรูปแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เข้าถึงคนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกับธุรกิจของแต่ละคนพร้อมๆ กับการขยายเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศนั้นๆ ด้วยนายไบรอัน หว่อง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาลีบาบา กรุ๊ป ผู้เป็นหัวหน้าโครงการระดับโลกกล่าว

ผู้บรรยายจากเครือข่ายอาลีบาบา ได้แก่ ที่ปรึกษาจาก East Ventures Gobi บริษัท 500 start-ups และ Malaysia Digital Economy Corporation หรือ MDEC ร่วมแบ่งบันประสบการณ์การทำธุรกิจในประเทศของตน การระดมทุน และให้แนวทางในการขยายเครือข่ายผู้ประกอบการ เพื่อต่อยอดธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

แจ็ค หม่า ขณะบรรยาย และสนทนากับผู้เข้าร่วมหลักสูตร ในหัวข้อการเป็นผู้ประกอบการ

 สร้างความเชื่อมโยงและพันธมิตรระดับโลก

eFounders Fellowship รุ่นที่ 4 รวบรวมผู้ประกอบจากหลากหลายภาคธุรกิจ นำเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนา ปรับปรุงธุรกิจให้ทันสมัยและเติบโตไปตามแนวทางกระบวนทัศน์เศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมนำประสบการณ์ที่ได้ไปถ่ายทอดแก่ผู้ประกอบการภายในประเทศ ในหัวข้อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อีคอมเมิร์ซ สมาร์ทโลจิสติกส์ บิ๊กดาต้าและ การท่องเที่ยว

นิธิพนธ์ ไทยานุรักษ์ ซีอีโอและผู้ก่อตั้งบริษัท Box 24 ตู้ล็อคเกอร์อัจฉริยะ ธุรกิจบริการด้านซักรีดรับส่งของ และซื้อของออนไลน์ 24 ชั่วโมง กล่าวว่า ผู้เข้าร่วม โปรมแกรม eFounders Fellowship ได้รับความรู้ที่ประเมินค่าไม่ได้จากโมเดลธุรกิจของอาลีบาบา และธุรกิจในอีโคซิสเต็มจำนวนมาก ยิ่งไปกว่านั้น เราได้สร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการกลุ่มอื่นๆ และเปิดโอกาสทางธุรกิจและตลาดขนาดใหญ่อย่างประเทศจีนบทเรียนสำคัญที่ได้จากการอบรมครั้งนี้คือ เราไม่สามารถนำโมเดลธุรกิจที่ประสบความสำเร็จกับธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมาใช้เป็นต้นแบบของธุรกิจเราได้ทันที เราจะต้องเรียนรู้จุดเด่นและจุดที่เป็นข้อบกพร่อง แล้วนำมาสร้างเป็นโมเดลของเราเอง ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้เรียนรู้อย่างใกล้ชิดกับยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซซึ่งมีพันธกิจที่จะช่วยผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตร eFounders มอบความรู้ด้านดิจิทัล มาเก็ตติ้ง เกี่ยวกับอีโคซิสเต็มของอาลีบาบา ทั้งธุรกิจ อีคอมเมิร์ซ ฟินเทค สมาร์ท โลจิสติกส์ บิ๊กดาต้า และ การท่องเที่ยว การได้เป็นส่วนหนึ่งของ eFounders ทำให้เรารู้สึกเหมือนกับส่วนหนึ่งของบริษัทยักษ์ใหญ่ ความรู้ที่ได้รับจากอาลีบาบา สามารถนำเอาไปปรับใช้กับธุรกิจฟินเทคที่ทำอยู่ แต่ก่อนไม่เคยรู้ว่าประเทศจีนเป็นอย่างไรพอได้มาสัมผัสแล้วรู้ว่าเศรษฐกิจของจีนพัฒนาอย่างก้าวกระโดด และกำลังจะกลายเป็นสังคมไร้เงินสด หวังว่าผู้ประกอบการจะ โมเดลธุรกิจที่ได้เรียนรู้ไปพัฒนาให้ประเทศไทยไปสู่ยุคดิจิทัลในเร็ววันนี้สุพิชญา สูรพันธุ์ ประธานกรรมการบริษัท เนเวอร์ซิทอัพ จำกัด ผู้พัฒนา PIGGIPO แอปพลิเคชันจัดการบัตรเครดิต อันดับ1 ของไทยกล่าวเสริม

เข้าร่วม 38 ราย ในประเทศในเอเชีย จาก 11 ตลาด ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทยเวียดนาม กัมพูชา ปากีสถาน เข้าร่วมพร้อมกันเป็นครั้งแรก ในขณะที่ผู้ประกอบการจากสิงคโปร์ อินเดีย บังคลาเทศ เมียนมา ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Fellows ของ เครือข่ายeFounders Fellowship ระดับโลก ร่วมกับเพื่อนร่วมโครงการรุ่นก่อนหน้าทั้ง3 รุ่น จำนวน 89 ราย

อังค์ถัดและอาลีบาบามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนผู้เข้าร่วม Efounders อย่างใกล้ชิด เพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบการสร้างรูปแบบการพัฒนาด้านดิจิทัลที่เข้าถึงคนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยติดตามพัฒนาการของผู้ประกอบการทุกๆ 3 เดือน โดยร่วมมือกับหน่วยงานท้องถื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ eFounders สามารถเข้าไปดูได้ที่ https://agi.alibaba.com/efounders-fellowship และhttp://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1615

เกี่ยวกับอังค์ถัด

The eFounders Fellowship เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมมือด้านสมาร์ท พาร์ตเนอร์ชิพ ที่อังค์ถัดสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

เกี่ยวกับอาลีบาบา กรุ๊ป

พันธกิจของอาลีบาบา กรุ๊ป คือการทำให้ทุกคนสามารถทำธุรกิจได้อย่างสะดวกสบายจากทุกหนแห่งทั่วโลก เรามีเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนไป 102 ปี สำหรับปีงบประมาณที่แล้ว สิ้นสุดงวดที่เดือนมีนาคม 2561 บริษัทฯ รายงานรายได้รวม39,900 ล้านเหรียญสหรัฐ

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *