รางวัล PM Award 2018 ภายในงาน THAILAND 4.0 IN THE MAKING

เชิดชูครูและเยาวชนไทย ที่ขึ้นรับรางวัล PM Award 2018 ภายในงาน THAILAND 4.0 IN THE MAKING

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้รวบรวมโครงงานวิทยาศาสตร์ของเยาวชนที่ได้รับรางวัลมาแล้วในระดับชาติ เพื่อหาสุดยอดโครงการในแต่ละสาขาจากโครงการThailand Science Project Grand Award 2018

​ เพื่อเป็นการแสดงผลงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 อย่างเป็นรูปธรรมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ใน 4 ด้าน นั่นคือ “สร้างคน แก้จน เสริมแกร่ง  สู่ภูมิภาค” หวังกระตุ้นและสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ พร้อมเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่  21 อย่างเต็มภาคภูมิ

​  ในส่วนของ “วิทย์สร้างคน” โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้เชิดชูเยาวชนไทย ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้ส่งโครงงานวิทยาศาสตร์เข้ามาร่วมโครงการ Thailand Science Project Grand Award 2018 เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเกิดทักษะการวิจัยแบบบูรณาการ นำกระบวนการและองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

​ จนได้สุดยอดเยาวชนต้นแบบ ที่มีผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก เข้ารับรางวัล Prime Minister Science Award 2018 จำนวน 7 ทีม และจาก  7 ทีมนี้ ยังได้คัดเลือกให้ได้รับรางวัล Project of The Year “โครงงานแห่งปี” ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1 รางวัล และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 รางวัล พร้อมกับมอบรางวัล Prime Minister Science Teacher Award 2018 สำหรับเชิดชูให้กับคุณครูที่มีผลงานในการสนับสนุนเยาวชนในการเป็นที่ปรึกษาโครงงาน จำนวน 9 ท่าน

     โดยภายในงาน มี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มาเป็นประธาน และมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *